วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552กทม.(เดลินิวส์) : บันทึกอาเซียน ASEAN DIARY “การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 ที่ชะอำ-หัวหิน”
รายงานข่าวกล่าวถึง การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15 เป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่สองที่ราชอาณาจักรไทยในฐานะประธานอาเซียนเป็น เจ้าภาพผู้จัดงาน โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2552 นี้ ดูจากตารางกำหนดการประชุม สรุปโดยย่อได้ดังนี้ :-

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552
เป็นการประชุมเตรียมการในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสช่วงบ่าย และการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในเวลาอาหารค่ำ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552
มีการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส และ การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนหลายคณะ คือ
คณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวข้อง)
คณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวข้อง)
คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน)
การประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับสูงที่ติดตามการใช้กฎบัตรอาเซียน
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนลงนามในความตกลงว่าด้วยสิทธิพิเศษและสิทธิยกเว้น
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารค่ำของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน+2
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารค่ำของรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน+1
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างอาหารค่ำของคณะมนตรีสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (รัฐมนตรีอาเซียนที่เกี่ยวข้อง)

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2552
พิธีเปิดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 15
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly)
การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นและประเทศลุ่มน้ำโขง
การประชุมอบ่างไม่เป็นทางการของผู้แทนเยาวชนอาเซียน
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้แทนภาคประชาสังคม
พิธีประกาศจัดตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยผู้นำรัฐบาลและประมุขรัฐอาเซียน
การประชุมช่วงอาหารกลางวันระหว่างผู้นำอาเซียนกับสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำแนวเรื่อง “ภาพประชาคมอาเซียน”
งานเลี้ยงอาหารค่ำรวมทุกระดับ

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2552
การหารือระหว่างผู้นำอาเซียนแบบกันเอง
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ จีน
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ ญี่ปุ่น
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ สาธารณรัฐเกาหลี
อาหารกลางวันระหว่างผู้นำอาเซียน กับผู้นำจีน ญี่ปุ่น และ สาธารณรัฐเกาหลี
การประชุมสุดยอดอาเซียน + 3 ครั้งที่ 12 (+ จีน+ญี่ปุ่น+สาธารณรัฐเกาหลี)
การประชุมสุดยอดอาเซียน กับ อินเดีย ครั้งที่ 7
งานเลี้ยงอาหารค่ำระดับสุดยอดรวมผู้นำอาเซียนและประเทศคู่เจรจากับครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2552
การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกครั้งที่ 4 (และการประชุมร่วมกับผู้นำสถาบันการเงินระหว่างประเทศ -ยังไม่ยืนยัน)
การประชุมระหว่างอาหารกลางวันของผู้นำอาเซียนกับเอเชียตะวันออก
พิธีลงนามในเอกสารความตกลงต่างๆ
การแถลงข่าวโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ของไทย
การประชุมสุดยอดผู้นำเขตการเติบโตอาเซียนตะวันออก – บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

หากสำรวจดูจากกำหนดการประชุมนี้ ก็จะยังไม่ทราบว่าที่จะเป็นรูปธรรมเป็นความตกลงต่างๆ นั้นมีอะไรบ้างในรายละเอียด นอกจากการประกาศตั้งคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นความตกลงที่ตกลงกันล่วงหน้าแล้วที่ภูเก็ต ครั้งที่รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประชุมกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา งานนี้ถือเป็นความริเริ่มของฟิลิปปินส์ ได้รับการผลักดันต่อเนื่องมา มีการคัดค้านอย่างมากจากอินโดนีเซีย แต่รัฐบาลไทยบริหารจัดการผลักดันในช่วงปีที่เป็นประธานอาเซียนจนเป็นผล สำเร็จ แม้จะได้รับคำวิจารณ์ว่าองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนที่สำเร็จลุล่วงได้นั้นจะไม่ มีอำนาจแทรกแซงประเทศสมาชิกได้ นอกจากเป็นองค์กรศึกษาหาข้อมูลและทำข้อเสนอแนะเท่านั้น แต่ไทย ก็ถือเป็นความสำเร็จที่อาเซียน ควรจะพอใจว่ามีจุดเริ่มต้นที่เป็นประโยชน์ และทำให้อาเซียนมาตรฐานสากลในเรื่องการดูแลปัญหาสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค อาเซียน


นำเสนอข่าวโดย : เรมาวดีี อ่่อนประสงค์
แหล่งที่มาข่าวโดย : เดลินิวส์

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2552ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 13.30 น. วันนี้ (14 ส.ค.) นายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์สายตรงจากรัฐซาบา ประเทศมาเลเซีย ระหว่างเดินทางไปร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (เจซี) ไทย-มาเลเซีย ในวันที่ 12-14 ส.ค.ที่ผ่านมา ถึงการเตรียมการจัดประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 ว่า

กระทรวงการต่างประเทศได้ประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคง ถึงการเตรียมจัดประชุมดังกล่าวเป็นระยะ ซึ่งได้สรุปจะจัดการประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 15 ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 23-25 ต.ค.นี้ โดยได้มีการเปรียบเทียบถึงความพร้อมของภาพรวมในการจัดประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ผ่านมา ที่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับการจัดประชุมผู้นำอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา ที่ อ.พัทยา จ.ชลบุรี รวมทั้งการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ที่จ.ภูเก็ต และกรุงเทพมหานคร

“โดยมีความเห็นว่า อ.ชะอำ และ อ.หัวหิน เหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ คำนึงถึงความปลอดภัย และความพร้อมในระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับผู้นำของ 16 ประเทศ เป็นสำคัญ ประกอบกับช่วงเวลาดังกล่าว จ.ภูเก็ต จัดเทศกาลกินเจ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเรื่องนี้ให้เอกอัครราชทูตจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ทราบเรียบร้อยแล้ว” นายกษิต กล่าว.

ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 15

ประชุมสุดยอดอาเซียน หรือ อาเซียน ซัมมิท ครั้งที่ 15

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2552
ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
ประเทศไทยจึงเป็นประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน
ในครั้งนี้มีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ
1. ไทย
2. พม่า
3. ลาว
4. เวียดนาม
5. กัมพูชา
6. อินโดเนเซีย
7. มาเลเซีย
8. ฟิลิปปินส์
9. สิงคโปร์
10. บรูไน

เครดิต : นายดิว